• Ligasponsorer

Söndag Sön 30 Augusti Aug
Fredag Fre 4 September Sep
Lördag Lör 5 September Sep
Söndag Sön 6 September Sep
Fredag Fre 11 September Sep
Söndag Sön 13 September Sep
Lördag Lör 26 September Sep
Söndag Sön 27 September Sep
Måndag Mån 28 September Sep
Lördag Lör 3 Oktober Okt
Söndag Sön 4 Oktober Okt
Fredag Fre 9 Oktober Okt
Söndag Sön 11 Oktober Okt

OBOS Damallsvenskan skjuts upp ytterligare

11 maj 2020 10:10

Under söndagskvällen genomförde EFD (Elitfotboll Dam) det styrelsemöte där en av punkterna som behandlades var seriestart för OBOS Damallsvenskan.


Under ordförandemötet den 18 mars förordade en majoritet av klubbarna en seriestart till månadsskiftet maj/juni under förutsättning att FHM tillät detta. Då tillsattes även en referensgrupp för seriestartplanering för OBOS Damallsvenskan representerad av ordföranden från klubbar, EFD styrelse och EFD generalsekreterare Tomas Hoszek.

Gruppen enades då om att förutsättningen för seriestart i månadsskiftet maj/juni är att EFD har alla beslut som krävs senaste 15 maj. Konkret innebär det att seriestart inte kommer att äga rum månadsskiftet maj/juni utifrån att behövliga beslut inte kommer finnas på plats den 15 maj.

– Det är mycket tråkigt för fotbollen och för alla inblandade att vi har ett sådant läge som inte tillåter att vi genomför det här på det sättet som vi hoppats på, men vi prioriterar säkerheten, säger Tomas Hoszek, generalsekreterare EFD.

I veckan som var hade SvFF, SEF och RF ett möte kring seriestart av de två högsta ligorna på dam- respektive herrsidan. Vid mötet överlämnade fotbollen en handling/protokoll framtaget av SEF till FHM. Protokollet har kommunicerats med så väl EFDs kansli som förbundsstyrelsen. Ett nytt möte är planerat till slutet av nästa vecka för att följa upp hur FHM ser på förslaget till process och om och i så fall när det är möjligt med seriespel.

Beskedet från det mötet sätter de ramar som gäller för elitfotbollen att förhålla sig till. Utifrån detta har EFD styrelsen fattat beslut om att avvakta i frågan och invänta den information som kommer från mötet mellan fotbollen och FHM under kommande vecka. Detta utifrån den gemensamma och gällande principen att vi följer FHM beslut.

Det kommande informationen/beslutet från FHM, landar hos EFDs referensgrupp som utifrån detta tar fram ett förslag som sen behandlas i ett beslutande ordförandemöte.

FOTO: Bildbyrån