• Huvudsponsor
  Titelsponsor
Måndag Mån 28 Juni Jun
Torsdag Tor 1 Juli Jul
Fredag Fre 2 Juli Jul
Lördag Lör 3 Juli Jul
Söndag Sön 4 Juli Jul
Onsdag Ons 7 Juli Jul
Torsdag Tor 8 Juli Jul
Lördag Lör 14 Augusti Aug
Fredag Fre 20 Augusti Aug
Lördag Lör 21 Augusti Aug
Söndag Sön 22 Augusti Aug
Onsdag Ons 25 Augusti Aug
Torsdag Tor 26 Augusti Aug
Lördag Lör 28 Augusti Aug
Söndag Sön 29 Augusti Aug
Måndag Mån 30 Augusti Aug
Lördag Lör 4 September Sep

Regler kring varningar och avstängningar ändras tillfälligt

10 juni 2020 15:32
Nyheter

SvFF:s Förbundsstyrelse har beslutat att avstängning efter fyra varningar i stället för tre ska tillämpas under säsongen 2020 i serierna OBOS Damallsvenskan, Elitettan, Allsvenskan, Superettan och Ettan (herr).


Beslutet är fattat efter samråd med de berörda intresseorganisationerna Elitfotboll Dam (EFD), Svensk Elitfotboll (SEF) och Ettanfotboll, liksom även med SvFF:s Domarkommitté. Beslutet är alltså en ändring i Tävlingsbestämmelserna som endast avser säsongen 2020 och ovan nämnda tävlingar. Den ordinarie generella lydelsen i Tävlingsbestämmelserna om tre varningar gäller i övrigt.

Mer om regeländringar:

International Football Association Board (IFAB) har beslutat om totalt 14 nya ändringar i fotbollen, som alla började gälla från 1 juni i år. En skillnad jämfört med tidigare är handsregeln där gränsen mellan armen och axeln/skuldran nu definieras som armhålans botten (se bild). En annan ny regel är att en straff som missar målet inte slås om även om målvakten gått för tidigt eller utfört annat regelbrott som inte stört straffskytten.

De nya reglerna gäller förutom OBOS Damallsvenskan, Elitettan och Division 1 på damsidan även Allsvenskan Superettan, Ettan, Division 2, Division 3 på herrsidan.

Samtliga nya regler:

 1. Målställningar och målribba tillåts vara en kombination av de fyra grundläggande formerna (kvadratisk, rektangulär, rund eller elliptiskt). (Regel 1)

 2. Varningar (gula kort) och muntliga erinringar (”tillsägelser”) följer inte med till en straffsparkstävling. Spelare som blivit utvisade får inte delta i straffsparkstävlingen. Spelare som får en varning under matchen och en ny varning under straffsparkstävlingen blir inte utvisad, men två varningar ska anges i matchrapporten. (Regel 10)

 3. Vid straffsparkstävling: om målvakten och straffsparksläggaren bryter mot reglerna samtidigt, varnas straffsparksläggaren och straffsparken registreras som missad. (Regel 10).

 4. En spelare i offsideposition anses inte vinna en fördel om spelaren tar emot bollen efter att den spelats från en motspelares hand på ett otillåtet sätt. Spelaren bestraffas därför inte för offside (Regel 11).

 5. Hands: gränsen mellan armen och axeln/skuldran definieras som armhålans botten (Regel 12).

 6. Hands: Sedan tidigare gäller att en ”oavsiktlig” kontakt mellan anfallande spelares hand och bollen endast ska bestraffas vid mål eller målchans. Nu preciseras detta till att gälla endast om det sker omedelbart före målet/målchansen. Det är inte hands om bollen, efter handkontakten, färdas långt och/eller det är flera passningar innan målet/målchansen uppstår (Regel 12).

 7. Om målvakten vidrör bollen en andra gång då spelet återupptas (t ex inspark och frispark) och stoppar ett lovande anfall eller förhindrar en uppenbar målchans, varnas (vid lovande anfall) eller utvisas (vid målchans) målvakten. Detta gäller även om målvakten använder armen/handen, eftersom regelbrottet inte är hands; det är istället att ha spelat bollen otillåtet en andra gång (Regel 12).

 8. Alla regelbrott (inte bara tacklingar, fasthållningar etc) som stoppar ett lovande anfall resulterar i varning. Därför blir det varning till en spelare som otillåtet spelar bollen en andra gång så att ett lovande anfall stoppas (Regel 12).

 9. Om domaren tillåter en s k snabb frispark när någon stoppat ett lovande anfall (som är ett regelbrott som normalt medför varning) utdelas inte varningen. Med snabb i detta fall menas att laget snabbt sätter igång spelet och att laget har en klar möjlighet att göra mål, samt att domaren inte påbörjar proceduren för att dela ut varningen. (Regel 12).

 10. Vid stoppande av lovande anfall: Om domaren använder fördelsregeln och låter spelet fortsätta delas inte varning ut (Regel 12).

 11. En spelare som inte respekterar avståndet 4 m vid nedsläpp ska varnas (Regel 12).

 12. Vid straffspark bestraffas inte ett regelbrott som begås av målvakten om straffsparken missar målet eller studsar från målet (utan att ha vidrörts av målvakten), såvida inte straffsparksläggaren klart påverkas av målvaktens agerande. (Regel 14).

 13. Vid straffsparks utförande får målvakten en erinran för första regelbrottet och vid fortsatta regelbrott delas varning ut (Regel 14).

 14. Vid straffsparks utförande: Om målvakten och straffsparksläggaren begår regelbrott samtidigt, bestraffas straffsparksläggaren med varning och indirekt frispark (Regel 14).